Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1023
  • Trong tuần: 20 794
  • Tất cả: 9389520
Kế hoạch tuần 2 - Có điều chỉnh(Từ ngày 13/09-18/09/2021)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Đồng Xoài, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2

Năm học 2021 – 2022 (từ ngày 13-18/09)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 1:

            Ưu điểm:

- Tích cực tuyên tuyền và tăng cường tốt phòng chống Covid-19 bằng nhiều biện pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Dạy và học trực tuyến tích cực.

- Hầu hết học sinh đều có phương tiện để học trực tuyến.

Hạn chế:

- Còn học sinh bên ngoài vào các tiết dạy làm ảnh hưởng đến các tiết dạy

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2:

1. Các ngày hành chính trong tuần

            - Trực lãnh đạo theo lịch

            - Nhân viên thực hiện làm việc theo quy định

2. Ngày 13/09/2021(Thứ 2):

            - 6h45’ – 6h55’: Chào cờ đầu tuần. Thầy(cô) giáo chủ nhiệm các lớp trình chiếu cờ tổ quốc gửi link cho nhóm lớp. Học sinh nghiêm trang hát quốc cá chào cờ đầu tuần

            - 6h55’ – 7h5’: GVCN trình chiếu video thực hiện kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            - 7h5’ – 7h30’: Thầy Tiến thực hiện Sinh Hoạt hướng nghiệp.

- 7h30’ – 7h45’: GVCN sinh hoạt lớp, nội quy lớp, bầu ban cán sự, thực hiện công việc đầu năm học.

- Từ tiết 2 các lớp học TKB mới.

III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN:

1. BGH và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19:

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc các hoạt động trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm việc phòng chống covid 19 thực hiện theo kế hoạch.

- T.Tiến hoàn thiện các văn bản liên quan đến Hội nghị viên chức và Hội nghị công đoàn.

2. Tổ Văn phòng, bộ phận giáo vụ, GV trực văn phòng:

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính.

3. Các tổ CM-GVBM:

- TCM Gửi kế hoạch dạy học sinh giỏi theo kế hoạch vào nhóm HSG, gửi link dạy từng buổi lên nhóm để BGH kiểm tra.  

            - TCM kiểm tra, gửi file điểm kiểm tra định kì của giáo viên theo kế hoạch.

            - GVBM dạy học phải kiểm soát tốt giờ dạy của mình, chỉ duyệt đúng học sinh đó vào học, GVBM là người duyệt học sinh mình vào học tiết học đó, có thể khóa phòng học trong giờ học.

4. GVCN:

- GVCN Sinh hoạt tất cả các tiết sinh hoạt trong tuần, sinh hoạt nội quy, ghim nội quy của trường, nhóm lớp trong nhóm học tập. Yêu cầu tất cả học sinh phải ghi tên đúng tên học sinh mình trong nhóm lớp

- Kiểm tra điểm danh sĩ số hằng ngày, nắm bắt tình hình học tập của các em học sinh.

- Kiểm tra lại toàn bộ học sinh trong nhóm lớp học của mình chủ nhiệm xem có đúng học sinh trong lớp mình chưa, GVCN chỉnh chế độ là người phê duyệt thành viên vào nhóm.

- Trao đổi với thầy cô giáo bộ môn những học sinh có ý thức học tập chưa tốt.

- Ngăn chặn các hành vi tiêu cực của các em trong việc đăng thông tin lên mạng xã hội nhất là những học sinh lớp 10.

5. Đoàn trường, Hội CTĐ và bộ phận Nề nếp:

            - Đoàn trường:

+ Lên kế hoạch chuẩn bị đại hội chi đoàn các lớp.

            - Công đoàn:

+ Cô Dung chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho hội nghị viên chức, hội nghị công đoàn cấp trường.

            - Bộ phận nề nếp:

                        + Kiểm tra tiết dạy, điểm danh học sinh từng tiết học.  

IV. LƯU Ý:

            Tuần 7:

+ 6h45’- 6h55’: Chào cờ đầu tuần

+ 6h55’ – 7h05’: Lớp 12TN2 kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài gửi về T.Quang trước ngày thứ 3 (14/09). Gửi file quay video về C. Sáng trước ngày 18/09.

+ 7h05’ – 7h30’: BGH thực hiện hướng nghiệp – NGLL

+ 7h30’ – 7h45’: GVCN sinh hoạt lớp.

Ngoài những công việc trên, mỗi cá nhân, bộ phận còn phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc khác, theo những kế hoạch đã được nhà trường ban hành ứng với từng mảng công tác cụ thể.

P. HIỆU TRƯỞNG

1 2 3 4 5  ...