image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 485
  • Trong tuần: 14 500
  • Tất cả: 10623475
Kế hoạch tuần 24 (Từ ngày 20/02 - 25/02/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                Đồng Xoài, ngày 18 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24                    

 (Từ ngày 20/02  - 25/02/2023)

           I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 23

          * Ưu điểm   

  - Công tác dạy - học được thực hiện theo phân công chuyên môn, TKB.

  - Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

  - GV đã tham gia hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 11 chương trình GDPT 2018.

  - Tổ chức thi nghề cho HS khối 12 theo kế hoạch của Sở.

* Hạn chế

  Vẫn còn một số HS chưa thực hiện nghiêm trang phục học sinh trong buổi sáng thứ 2. GVCN quan tâm nhắc nhở HS. BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24   

1. Dạy - học theo PCCM và TKB mới.   

2. Thứ 2, ngày 20/02/2023  

- Từ 6h50’: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. Lớp trực chào cờ 10TN4.

+ Đoàn trường triển khai các kế hoạch của Đoàn;

+ Lớp 11D1  và 11D5: Ngoại khóa với chủ đề “Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. 

- Từ Tiết 2: Toàn trường dạy - học theo TKB.

          3. Từ 8h00, thứ 3, ngày 21/02/2023

           - Các Đảng viên không có giờ dạy dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

4. Từ 14h00, thứ 4, ngày 22/02/2023

           - Đoàn trường tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2023.

           - Thành phần: Đại diện Thành đoàn, Thầy Tiến PBT, PHT; BCH Đoàn. 

            - Địa điểm: Phòng Truyền thống.

           5. Thứ 4, ngày 22/2/2023 và thứ 5, ngày 23/02/2023:

              GV tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK theo lịch VB của Sở đã gửi và thực hiện như tuần trước.

          III. NHIỆM VỤ CỦA BGH, CÁC TỔ, BỘ PHẬN

  1. BGH

- Từ ngày 21/2 - 25/02/2023: Hiệu trưởng đi công tác theo quyết định của Sở.

 + Phân công thầy Nguyễn Hữu Tiến điều hành công việc của Nhà trường trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác.

 + Thầy Tiến hoàn thành kế hoạch kiểm định CLGD, phân công nhiệm vụ cho các tổ thu thập minh chứng.

 

 

 

            - Lịch trực BGH

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   Sáng và chiều

T.Tiến   

C. Sáng 

T. Tiến     

C.Sáng    

T. Tiến    

T. Đạt       

C.Sáng    

T. Tiến     

C.Sáng    

T.Tiến    

C. Sáng          

T.Tiến      

         Trưa 

T. Đạt   

T. Đạt    

T. Đạt     

T. Tiến        

T. Đạt     

 

 

 2. Tổ CM tập trung công tác chuyên môn với các nội dung sau:  

           - Chính khóa: GVBM chủ động ôn tập chu đáo cho HS chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ.

+ GV dạy khối 10: Bám sát yêu cầu chương trình lớp 10 để đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá (chú ý đầu vào HS trường ta còn hạn chế nên GV có thể giảm mức độ yêu cầu để đảm bảo kết quả cho HS).

 - Luyện thi: GVBM khối 12 các môn thi TN:  

  + Căn cứ điểm thi thử lần 1, theo dõi ý thức học tập, rèn luyện của HS để động viên, khuyến khích các em ôn tập nhằm đạt kết quả cao.

 + Thông báo rõ đến HS mức độ, yêu cầu, cấu trúc chương trình thi thử lần 2 (theo kế hoạch đã ban hành) và lần 3 (dự kiến tháng 4/2022).

- Các tổ Lý, Hóa, Sinh: Dọn vệ sinh phòng bộ môn, lau chùi, thống kê dụng cụ, thiết bị.

3. Tổ Văn phòng  

            - Cô Bỗng: Hướng dẫn GVCN 12  sắp xếp học bạ theo KH.

            - Cô Kim Anh: Chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện công việc hài hòa (Thư viện, trực nề nếp, hỗ trợ công việc của Đoàn TN...).

            4. GVCN

- Bám sát lớp để theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở HS cố gắng học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm nề nếp, tác phong và các quy định của trường. Lưu ý: Những HS vi phạm, GVCN phải làm việc tại lớp, làm việc với CMHS bằng văn bản, sau đó báo lên BGH Nhà trường.

- Các lớp nộp bản cam kết của HS vi phạm về cô Sáng trong thứ 2 (20/02/2023).

          - GVCN khối 12: Lên phòng Văn thư ký học bạ, sắp xếp học bạ để cho HS mượn.

            5. Các đoàn thể, bộ phận

- Công đoàn: Hoàn thành hồ sơ sau Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCH; Hoàn thành hồ sơ đăng ký xây dựng nếp sống văn minh năm 2023.

- Đoàn TN: Đ/c Quang

+ Kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ BCH Đoàn; Phân công nhiệm vụ cho cô Kim Anh (Trực nề nếp và hỗ trợ công việc của Đoàn).

+ Xây dựng KH tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

           - Ban nề nếp: Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh nề nếp, tác phong HS.

            Lịch trực của ban nề nếp

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   

  Cả ngày

T. Quang  

T. Hùng

T. Quang  

T.Hòa

T. Vinh    

T.Vinh

T.Hùng

T. Hòa  

T.Hùng 

T.Vinh   

T. Quang  

T.Hòa

 

Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

        * Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

         - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                 (Đã ký)

         -  Lưu VT.                                                                                Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...