image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 5027
  • Trong tuần: 20 456
  • Tất cả: 10493471
Kế hoạch tuần 28 (Từ ngày 20/3 - 26/03/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Đồng Xoài, ngày 18 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28                     

 (Từ ngày 20/3  - 26/03/2023)

           I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 27

          * Ưu điểm   

 - Công tác dạy - học được thực hiện theo phân công chuyên môn, TKB.

 - Tổ chức kiểm tra giữa kỳ cho HS theo kế hoạch.

 - HS tham gia hoàn thành tốt một số môn thi HKPĐ cấp Tỉnh theo KH của Sở.

* Hạn chế

  Một số lớp HS vắng học buổi chiều khá nhiều (BGH đã gửi trong nhóm chủ nhiệm); Vẫn còn tình trạng HS nam hút thuốc trong nhà vệ sinh. GVCN chấn chỉnh ý thức của HS. BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, giáo dục học sinh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28   

1. Dạy - học theo PCCM và TKB.

2. Thứ 2, ngày 20/3/2023

- Từ 6h50’: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. Lớp trực chào cờ 10C.

- Đoàn trường triển khai các kế hoạch của Đoàn.

- Công an tỉnh Bình Phước tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Lớp 10TN2: Ngoại khóa Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- GV tham gia Hội thảo SGK theo lịch của Sở. GVBM có giờ dạy tham gia tại lớp, GV không có giờ tham gia tại Hội trường. Chú Hòa chuẩn bị máy.

3. Thứ 4, ngày 22/3/2023

* Buổi sáng: Từ 9h00, BTC Thành ủy làm việc với Chi ủy về công tác Đảng. Địa điểm: Phòng Truyền thống. TP: Các đ/c trong Chi ủy.

* Buổi chiều:

- Từ 14h00: Lớp 11C dọn vệ sinh, 10A2 chuyển bàn ghế theo phân công. GVCN có mặt để hướng dẫn, quản lý HS. Ban nề nếp trực kiểm tra, nhận xét việc thực hiện của GV và HS.

- Từ 14h00 - 15h00: Họp BGH, Tổ trưởng, Tổ phó (tổ ghép), Thư ký hội đồng để thực hiện quy trình lựa chọn SGK lớp 11 cho năm học 2023 - 2024. Địa điểm: Phòng Truyền thống.

- Từ 15h00: GVCN lớp 12 thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ theo lịch tại phòng họp BGH.

           4. Thứ 6, ngày 24/3/2023

          * Buổi sáng: Toàn trường nghỉ dạy - học để tổ chức ngày hội Đoàn viên - Thanh niên. Các lớp hoàn thành vệ sinh khu vực trước 6h45; GVCN nhắc HS lấy ghế, hoàn thành tập trung 6h55. Đúng 7h00 bắt đầu chương trình. Toàn thể CB,GV,NV có mặt tại sân trường để thực hiện nhiệm vụ được phân công, cùng hướng dẫn, cổ vũ HS. BGH, nề nếp kiểm tra.  

          * Buổi chiều: Toàn trường nghỉ dạy - học luyện thi.  

          5. Thứ 7, ngày 25/3/2023:  Buổi sáng toàn trường dạy - học theo TKB.  

            * Buổi chiều: - Từ 14h00: Tổng duyệt chương trình Hội thi Tuổi trẻ Đồng Xoài với TP “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thầy cô hướng dẫn và các em trong đội thi, hỗ trợ các phần thi thực hiện.

 - Thầy Quang, thầy Hòa chuẩn bị âm thanh.  

          6. Từ 7h30, Chủ nhật, ngày 26/3/2023

- Tham gia Hội thi Tuổi trẻ Đồng Xoài với tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

           - Thành phần: Đại diện BGH, thầy cô hướng dẫn các phần thi, BTV Đoàn, các em HS trong đội thi, đội hỗ trợ, đội cổ vũ. (Thầy Quang làm Thông báo triệu tập số lượng HS theo VB của Thành đoàn, gửi GVCN để báo với CMHS; lưu ý HS phải đảm bảo an toàn khi đi, về). 

           - Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố.

          III. NHIỆM VỤ CỦA BGH, CÁC TỔ, BỘ PHẬN

  1. BGH

           - Lịch trực BGH

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   Sáng và chiều

T.Tiến   

C. Sáng 

T. Tiến     

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Đạt       

C.Sáng      

T. Đạt      

T.Đạt      

T.Tiến    

C. Sáng          

T.Tiến      

         Trưa 

T.Tiến    

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Tiến        

T. Đạt     

 

           2. Tổ CM tập trung các nội dung sau   

- Góp ý giải pháp, tạo điều kiện, hỗ trợ cho GV chuẩn bị tham gia thi GVDG cấp tỉnh.

- Đối với khối 12:

+ GV các môn không thi tốt nghiệp hoàn thành cột điểm KTTX theo tinh thần Hiệu trưởng đã triển khai trong cuộc họp, soạn đề cương ngắn gọn, trọng tâm cho HS ôn thi cuối kỳ.

          + Tổ trưởng họp tổ bàn bạc, thống nhất cấu trúc chương trình, làm đề cương ôn thi cuối kỳ, pho to đề cương phát cho HS, chậm nhất là ngày 29/3/2023.

          + Trên cơ sở cấu trúc đề thi thử của Sở để định hướng ôn, ra đề chuẩn bị thi thử lần 3.

          - Đối với khối 10,11, Thầy cô Tổ trưởng định hướng cấu trúc, chương trình ôn tập, ma trận thi cuối HK, thi thử lần 2; Phân công GV soạn đề cương theo cấu trúc đã thống nhất (Lưu ý phân công nhiều GV làm đề cương);

           - Tổ trưởng tổng hợp đề cương để pho to, phát cho HS các lớp ôn tập.  

3. Tổ Văn phòng: Cô Bỗng: Hướng dẫn GVCN khối 12 kiểm tra chéo hồ sơ theo lịch.            

          4. GVCN

- Thông báo thời gian tổ chức ngày hội Đoàn viên - thanh niên và kế hoạch hoạt động của trường, Đoàn trường cho CMHS biết để đưa đón, quản lý con.

- Nhắc nhở HS: Tham gia tích cực các hoạt động và tuân thủ quy định của trường.

- GVCN khối 12: Thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ theo kế hoạch.

            5. Các đoàn thể, bộ phận

- Đoàn TN: Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức ngày hội Đoàn viên - Thanh niên; Thông báo triệu tập đội HS tham gia thi, HS cổ vũ hội thi sáng Chủ nhật, ngày 26/3/2023.             

- Ban nề nếp: Tăng cường kiểm tra nề nếp, lưu ý đảm bảo an toàn, an ninh trong thời gian tổ chức các hoạt động ngày hội Đoàn viên - Thanh niên.

            Lịch trực của ban nề nếp

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   

  Cả ngày

T. Quang  

T. Hùng

T. Hòa   

T.Quang  

T. Vinh    

T.Vinh

T.Hùng

T. Hòa  

T.Hùng 

T.Vinh   

T. Quang  

T.Hòa

         Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

        * Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

         - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                 (Đã ký)

         -  Lưu VT.                                                                                Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...