image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 339
  • Trong tuần: 14 354
  • Tất cả: 10623329
Kế hoạch tuần (Từ ngày 21/8 - 26/8/2023)

     SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Đồng Xoài, ngày 19 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

 (Từ ngày 21/8 - 26/8/2023)

I. LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

1. Từ ngày 21/8 - 23/8/2023

- Tổ chức ôn tập kiểm tra lại cho học sinh theo kế hoạch đã ban hành. Các GV được Tổ trưởng phân công lưu ý thực hiện. Tổ trưởng đôn đốc GV.

- Các GV được cử tham gia tập huấn GDQPAN thực hiện theo kế hoạch của Sở.

2. Từ 6h50, thứ 3, ngày 22/8/2023: Tập trung HS toàn trường để nhận lớp.

- Thành phần: BGH, Ban nề nếp, Đoàn trường, GVCN và HS toàn trường.

- Đoàn trường: Phân công lớp trực chuẩn bị cho buổi tựu trường; Làm biển tên các lớp; quy định khu vực tập trung HS các lớp; Triển khai nội quy; Thông báo, quán triệt kế hoạch tập duyệt chuẩn bị cho Lễ khai giảng.

- GVCN: Thông báo lịch tập trung toàn trường cho HS và CMHS; Nhận bản cam kết thực hiện nội quy từ cô Bỗng để phát cho HS, CMHS ký và thu lại nộp về nhà trường (Đoàn trường); Phân công HS lấy ghế cho lớp ngồi tập trung. Sau khi BGH, Đoàn trường triển khai công việc xong, GVCN cho học sinh về lớp quán triệt nội quy, thông báo lịch tập đồng diễn cho HS, nhắc nhở HS đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; ổn định tổ chức lớp, phân công lao động, dọn vệ sinh sạch sẽ phòng học, sắp xếp bàn ghế.   

- Chuẩn bị âm thanh, trình chiếu: chú Hòa.

         - Nhân viên phục vụ: Dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực sân khấu, chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, bình hoa.

          3. Từ 8h00, thứ 4, ngày 23/8/2023

          Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 tại Hội trường A, Sở GD.

          4. Từ 7h30, thứ 6, ngày 25/8/2023

          - Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách chuyên môn dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ GDTrH và GDTX năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su.

          - Tổ chức kiểm tra lại cho HS theo lịch và kế hoạch đã ban hành.

          5. Từ 7h30, thứ 7, ngày 26/8/2023

            Tổ chức chấm kiểm tra lại tại Hội trường. Các GV được phân công thực hiện nhiệm vụ; Hoàn thành vào điểm và học bạ trong ngày 28/8/2023.

          6. Trong tuần từ ngày 22/8 - 26/8/2023

           CB, GV được phân công phụ trách hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ công tác tập luyện các bài đồng diễn của HS, GVCN và HS các khối lớp thực hiện theo lịch đã ban hành.       

          II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. BGH

          - Hiệu trưởng chỉ đạo chung tất cả các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới.

          - PHT Sáng: Chủ trì công tác chuẩn bị Lễ khai giảng; Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ để Sở kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.    

- PHT Đạt: Xếp thời khoá biểu đưa lên WEBSITE trước ngày 25/8/2023.

- PHT Tiến: Cùng Đoàn TN lên lịch lao động vệ sinh toàn trường; Làm biên bản bàn giao tài sản cho các lớp; Hoàn thành KH Ngoại khóa HN NGLL; Phân công nhiệm vụ Ban nề nếp để thực hiện ngay từ đầu năm học.  

2. Tổ CM

- Triển khai, hướng dẫn tổ viên làm kế hoạch GD và kế hoạch giảng dạy. Hoàn thành kế hoạch chuyên môn của tổ trước ngày 26/8/2023 gửi PHT Đạt. Giáo viên hoàn thành các kế hoạch chuyên môn trước ngày 31/8/2023 (Tổ trưởng duyệt, đăng Website).

- Giáo viên chủ động kiểm tra số tiết thừa, thiếu, dạy bù, kí tên đầy đủ vào sổ đầu bài năm học 2022 - 2023 (cả 3 khối) trước ngày 28/8/2023. Nhà trường kiểm tra trong ngày 29/8/2023. Sổ đầu bài liên hệ cô Kim Anh.  

- GV tham gia tập huấn Mô đun đầy đủ, nghiêm túc theo lịch của Sở. Tổ trưởng đôn đốc tổ viên hoàn thành, không để BTC lớp học nhắc nhở.

3. Tổ Văn phòng

          - Pho to bản cam kết thực hiện nội quy của HS, CMHS gửi cho GVCN các lớp.

- Tập hợp, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị Sở kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm tra lại và các kế hoạch khác của trường.   

4. GVCN

          - Chuẩn bị nội dung để sinh hoạt nội quy, nề nếp cho HS; bám sát, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc lịch tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng và các kế hoạch khác của trường, Đoàn trường.

- Ổn định công tác tổ chức, nề nếp lớp ngay từ buổi tập trung HS đầu năm học; Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh và gửi danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo thông báo của Đoàn trường.

- Nghiên cứu Biểu điểm thi đua học sinh, gửi ý kiến phản hồi về Đoàn trường (thầy Quang).

- Giáo viên chủ nhiệm lớp có HS kiểm tra lại: Thông báo thời gian ôn tập, thời gian kiểm tra tới HS và CMHS, nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc theo KH của nhà trường.

5. Các đoàn thể, bộ phận

* Đoàn trường

           - Cùng thầy Tiến PHT lên lịch lao động cho các lớp thực hiện; Phân công các lớp trực các buổi chào cờ, buổi lễ trong năm học.  

 - Chủ động công việc chuẩn bị cho các buổi tập đồng diễn và buổi lễ khai giảng.

           * Công đoàn

- Cô Dung gửi dự thảo Biểu điểm thi đua, cách thức thực hiện công tác thi đua GV,NV năm học mới cho BGH trước ngày 24/8/2023.

- Tập hợp hồ sơ được phân công chuẩn bị cho công tác kiểm tra tổ chức cán bộ.

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm học, KH thực hiện các phong trào thi đua, hồ sơ hội nghị...

* Bộ phận phục vụ   

 Làm vệ sinh sạch sẽ tất cả khu vực được phân công, chuẩn bị tốt cho buổi tập trung học sinh toàn trường.  

Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

  * Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                             (Đã ký)

 -  Lưu VT.                                                                        

Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...