image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 13 698
  • Tất cả: 10543797
Kế hoạch tuần 37 (Từ ngày 22/5 - 27/5/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Đồng Xoài, ngày 20 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 37   

 (Từ ngày 22/5  - 27/5/2023)

           I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 36   

          * Ưu điểm   

 - Công tác dạy - học được thực hiện nghiêm túc theo phân công chuyên môn, TKB.

 - Đội tuyển HS dự thi Olympic cấp tỉnh đã hoàn thành tốt bài thi, kết quả khả quan.

* Hạn chế

   Một số học sinh đi học trễ, tác phong chưa nghiêm túc (trang phục, dép lê). Đề nghị GVCN, GVBM các lớp giáo dục ý thức HS. Đoàn trường, Ban nề nếp tăng kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37    

1. Tổ chức thi thử TN và thi xếp lớp: Khối 12: Thi thử TN ngày thứ 5, thứ 6 (thứ 5: Khối 10,11 nghỉ); Khối 10,11 ngày thứ 6, sáng thứ 7: thi xếp lớp (sáng thứ 7: khối 10 nghỉ), các ngày khác dạy - học theo TKB. Khối 12: Ngoài 2 ngày thi thử, dạy - học theo TKB.  

2. Thứ 2, ngày 22/5/2023

- Từ 6h50’: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. Lớp trực chào cờ 11D2. Đoàn trường triển khai kế hoạch của Đoàn.

- Từ Tiết 2: Toàn trường dạy - học theo TKB.

           3. Từ 14h00, Thứ 4, ngày 24/5/2023

             Họp BGH, cấp ủy; Trưởng, Phó đoàn thể; Tổ trưởng, Tổ phó tại Hội trường tầng 6.

          4. Trước ngày thứ 5, 25/5/2023

          - Các tổ CM hoàn thiện tất cả hồ sơ tổ, kiểm tra hồ sơ cá nhân theo KH PHT Đạt gửi.

- TTCM nộp bản in kế hoạch CM, kế hoạch bài dạy (bản in) cả 3 khối có chữ kí của Tổ trưởng và phần duyệt của HT về PHT Đạt.

5. Thứ 5, thứ 6, sáng thứ 7 (ngày 25,26,27/5/2023)

            - Thứ 5: HS khối 12 thi thử TN theo lịch (Khối 10,11 nghỉ).

           - Thứ 6: HS khối 12 thi thử; HS khối 10,11 thi xếp lớp theo lịch.

           - Sáng thứ 7: HS khối 11 thi xếp lớp theo lịch. Khối 10 nghỉ.   

          6. Từ 14h00, thứ 7, ngày 27/5/2023

             - Họp toàn thể CB,GV,NV tại Hội trường tầng 6.  

 III. NHIỆM VỤ CỦA BGH, CÁC TỔ, BỘ PHẬN

1. BGH

 Lịch trực BGH

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   Sáng và chiều

T.Tiến   

C. Sáng 

T. Tiến   

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Đạt       

C.Sáng      

T. Đạt      

T. Đạt      

T.Tiến    

C. Sáng          

T.Tiến      

         Trưa 

T.Tiến    

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Tiến        

T. Đạt     

 

           2. Tổ CM tập trung các nội dung sau

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá, xếp loại, hồ sơ thi đua nộp về Nhà trường, trước 8h00 sáng thứ 3, ngày 23/5/2023.

- Hoàn thành kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên theo KH của PHT Đạt; nộp bản in kế hoạch CM, kế hoạch bài dạy (bản in) cả 3 khối có chữ kí của Tổ trưởng và phần duyệt của HT về PHT Đạt trước ngày 25/5/2023.  

- Định hướng PCCM cho năm học 2023 - 2024 (chú ý với những GV đang dạy khối 10 lên 11 nếu đảm bảo chất lượng giảng dạy khối 10 thì phân công bám theo lớp). Bố trí hợp lí GV dạy khối 12 và khối 10 năm học tới. Gửi Biên bản bằng file in về Hiệu trưởng trước ngày 31/5/2023.

- GVBM:

+ Khối 12: Ôn tập cho HS trước khi thi thử, Trả và sửa bài chi tiết cho HS sau khi thi, điều chỉnh phương pháp dạy ôn tập của thầy và học của trò.    

+ Khối 10,11: Ôn tập cho HS thi xếp lớp.

           3. Tổ Văn phòng

          - Chuẩn bị khen thưởng tổng kết năm học, in danh sách khen thưởng để lưu hồ sơ.

          - Chuẩn bị hồ sơ thi TN THPT để kiểm tra chéo hồ sơ theo KH của Sở.

4. GVCN

- Nhắc nhở HS ôn tập chuẩn bị thi thử (khối 12), thi xếp lớp (khối 10,11); Thông báo cho HS, CMHS về lịch thi.

- GVCN khối 12: Hoàn thiện tất cả các hồ sơ thi TN THPT để chuẩn bị kiểm tra chéo theo KH của Sở.

- Chuẩn bị công tác tổng kết, phát thưởng tại lớp.

          5. Các đoàn thể, bộ phận

- Các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CTĐ), Ban Thanh tra nhân dân gửi báo cáo tổng kết về cô Sáng, trong ngày 22/5/2023.

           + Đoàn trường: Hướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm học.

          + Công đoàn: Tập hợp hồ sơ thi đua từ các tổ, gửi BGH trước 15h00 chiều thứ 3.

- Ban nề nếp: Kiểm tra nề nếp, tác phong HS, vệ sinh các khu vực sạch sẽ trong thời gian học và thời gian thi.

            Lịch trực của ban nề nếp

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   

  Cả ngày

T. Quang  

T. Hùng

T. Hòa   

T.Quang 

T. Hùng     

T.Hòa

T. Vinh  

T. Hòa  

T.Vinh 

T.Vinh   

T. Quang  

T.Hùng  

           Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

        * Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

         - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                 (Đã ký)

         -  Lưu VT.                                                                                Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...