image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 5063
  • Trong tuần: 20 492
  • Tất cả: 10493507
Kế hoạch tuần 39 (Từ ngày 04/6 - 10/6/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Đồng Xoài, ngày 02 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39    

 (Từ ngày 04/6  - 10/6/2023)

           I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 38   

          * Ưu điểm   

 - Công tác dạy - học được thực hiện theo phân công chuyên môn, TKB.

 - Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022 - 2023.

* Hạn chế: Chương trình tổ chức khen thưởng trong lễ tổng kết cần rút kinh nghiệm khoa học hơn. Một số học sinh ở các lớp khối 12 còn đi lại lộn xộn khi tổ chức lễ. GVCN các lớp phải quan tâm, nhắc nhở GD học sinh trong tất cả các buổi lễ, hoạt động tập thể; Đoàn trường, Ban nề nếp lưu ý khâu kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39    

1. Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 - 2024 từ ngày 4/6 - 06/6/2023:

           - Từ 14h00, Chủ nhật ngày 04/6/2023: Các em HS thi Tuyển sinh vào lớp 10 tập trung tại trường để học nội quy, làm thủ tục thi và nhận thẻ dự thi.

           - Thứ 2, thứ 3 (ngày 05/6 và ngày 06/6/2023): Thi TS 10 theo lịch của Sở.

 - CB,GV,NV thực hiện nhiệm vụ coi thi theo Quyết định của Sở.

           - Đoàn trường: Phân công thành viên BCH Đoàn thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn các em HS đến dự thi TS tại trường.

           - Khối 12: Nghỉ học, ở nhà ôn bài. 

           2. Trước ngày 06/6/2023: Hoàn thành nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận TN của thí sinh trên hệ thống QLT, cô Bỗng, cô Cúc thực hiện.  

          3.  Từ thứ 4, ngày 07/6/2023: Khối 12 ôn thi TN theo TKB.

            - Hai lớp:12D1 dời xuống học tại phòng 29; 12D2 xuống học tại phòng 30 (Dãy 7 tầng).

             - GVCN thông báo với các em HS. GVBM dạy 2 lớp trên lưu ý thực hiện.  

          III. NHIỆM VỤ CỦA BGH, CÁC TỔ, BỘ PHẬN

1. BGH: Lịch trực BGH

Thời gian trực

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   Sáng và chiều

T. Tiến   

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Đạt       

T. Đạt      

T.Tiến    

C.Sáng           

T.Tiến      

         Trưa 

T. Đạt     

T. Tiến        

T. Đạt     

 

           2. Tổ CM tập trung các nội dung sau

- Hoàn thành hồ sơ thi đua, đôn đốc, kiểm tra tổ viên được khen thưởng hoàn thành hồ sơ đúng thời gian, đúng mẫu quy định.

- GVBM hoàn thành việc ghi, ký sổ đầu bài năm học 2022 - 2023.

           3. Tổ Văn phòng

          - Chuẩn bị công tác thi TS 10 cho Hội đồng thi.

           - Cùng GVCN hoàn thiện hồ sơ thi TN THPT sau kiểm tra chéo.

4. GVCN lớp 12:

- Bám sát lớp, động viên nhắc nhở các em đi học đầy đủ.

- Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ Thi TN THPT sau kiểm tra chéo.

          5. Các đoàn thể, bộ phận

- Các đoàn thể:  

           + Đoàn trường: Thành lập đội học sinh hỗ trợ công tác thi TS 10; Hoàn thiện KH tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12 trình Hiệu trưởng ký, ban hành thực hiện; Hoàn thành kiểm tra sổ đầu bài chuyển về cô Sáng ký lưu hồ sơ.

          + Công đoàn: Hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp đúng thời gian quy định.  

- Ban nề nếp: Kiểm tra nề nếp, tác phong HS, vệ sinh các khu vực sạch sẽ             

Lịch trực của ban nề nếp

Thời gian trực

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   

  Cả ngày

T. Hòa   

T.Quang 

T. Hùng     

T.Hòa

T.Vinh 

T.Vinh   

T. Quang  

T.Hùng 

           Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

        * Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

         - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                 (Đã ký)

         -  Lưu VT.                                                                                Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...