image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 673
  • Trong tuần: 13 950
  • Tất cả: 10544049
Kế hoạch tuần 25 (Từ ngày 27/02 - 04/03/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Đồng Xoài, ngày 25 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25                    

 (Từ ngày 27/02  - 04/03/2023)

           I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TUẦN 24

          * Ưu điểm   

  - Công tác dạy - học được thực hiện theo phân công chuyên môn, TKB.

  - GV đã tham gia hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 11 chương trình GDPT 2018.

* Hạn chế

  Một số lớp vệ sinh khu vực trễ, chưa sạch; HS mang đồ ăn nước uống lên phòng nhiều. GVCN quan tâm nhắc nhở HS. BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25   

1. Dạy - học theo PCCM và TKB mới. Chiều thứ 5, chiều thứ 6 và ngày thứ 7: nghỉ dạy - học để khối 12 thi thử TN THPT (lần 2) theo lịch.

2. Thứ 2, ngày 27/02/2023

- Từ 6h50’: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. Lớp trực chào cờ 10A1.

- Đoàn trường triển khai các kế hoạch của Đoàn;

- Phối hợp với Trung tâm tư vấn hướng nghiệp TP HCM, các trường ĐH tổ chức tư vấn hướng nghiệp “ Hiểu mình - hiểu nghề - sáng tương lai”. 

3. Thứ 3, ngày 28/02/2023

Các GV tham gia Hội thảo SGK theo lịch của Sở. GV có giờ dạy tham gia tại lớp ra bài tập cho HS làm; GV không có giờ tham gia tại Hội trường. Chú Hòa chuẩn bị máy. 

4. Từ 14h00, thứ 4, ngày 01/03/2023

           - Họp BGH với TT, TP CM, VP; GVCN lớp 12 và tất cả GV dạy lớp 12.  

              Địa điểm: Hội trường.

           - Các lớp lao động theo lịch phân công của Đoàn trường.  

           5. Chiều Thứ 5 (02/3), chiều thứ 6 (03/3), ngày thứ 7 (04/3/2023):

              - Khối 12: Thi thử TN THPT (lần 2) theo lịch.

             - Khối 10,11: nghỉ học, ở nhà ôn bài để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ.

              - CB,GV,NV thực hiện nghiêm công tác coi, chấm thi theo Quyết định của HT.  

          III. NHIỆM VỤ CỦA BGH, CÁC TỔ, BỘ PHẬN

  1. BGH

- Thầy Tiến cùng BCH Đoàn lên KH triển khai “Tháng Thanh niên”, trình Hiệu trưởng trước thứ 4 (01/3/2023). Lưu ý: KH phân công nhiệm vụ từng thành viên, phương án thực hiện.

- Cô Sáng: Xây dựng KH tháng 3; Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023”; Đăng ký học tập nêu gương.

- Thầy Đạt: Lên KH sao in đề thi thử TN; Thu đề kiểm tra giữa kỳ.

           - Lịch trực BGH

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   Sáng và chiều

T.Tiến   

C. Sáng 

T. Tiến     

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Đạt       

T.Đạt     

T. Đạt      

T.Đạt      

T.Tiến    

C. Sáng          

T.Tiến      

         Trưa 

T.Tiến    

C.Sáng    

T. Đạt     

T. Tiến        

T. Đạt     

 

     

           2. Tổ CM tập trung các nội dung sau:   

 - Tập trung ôn tập cho HS: chuẩn bị thi thử TN THPT đối với khối 12, kiểm tra giữa kỳ đối với HS cả 3 khối.

           - TT phân công GV ra đề thi thử, đề kiểm tra giữa kỳ nộp danh sách GV được phân công về PHT Đạt (Đề thi thử nộp trước 27/02/2023; Đề kiểm tra giữa kỳ nộp trước 04/3/2023).

 - Tổ trưởng gửi danh sách GV bồi dưỡng HSG trong các ngày coi thi thử về cô Bỗng để không phân công coi thi. GV được phân công BD HSG thực hiện nghiêm túc theo lịch.

          - GV thi GVDG cấp Tỉnh nộp 4 cuốn giải pháp về thầy Đạt trong ngày thứ 2 (27/2/2023).

3. Tổ Văn phòng  

            - Bộ phận giáo vụ: Chuẩn bị chu đáo công tác thi thử TN khối 12 (lần 2) và Kiểm tra giữa kỳ II theo Kế hoạch Nhà trường đã ban hành.  

             - Kiểm tra hồ sơ viên chức theo Thông tư 07/2019 của Bộ nội vụ, thông báo cho CB,GV,NV bổ sung để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra theo lịch của Sở. 

            4. GVCN

- Thông báo lịch học, lịch thi thử cho CMHS biết để đưa đón, quản lý con.

- Bám sát lớp để nhắc nhở HS ôn tập chuẩn bị thi thử (khối 12), kiểm tra giữa kỳ (3 khối). Phối hợp Ban nề nếp, GVBM, CMHS có biện pháp xử lý những HS vi phạm nội quy.

            5. Các đoàn thể, bộ phận

- Công đoàn: Phân công nhiệm vụ thành viên BCH; KH chào mừng ngày QTPN 8/3.  

- Đoàn TN: Ban hành KH tổ chức các hoạt động chào mừng “ Tháng Thanh niên”.

           - Ban nề nếp: Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh nề nếp, tác phong HS.

            Lịch trực của ban nề nếp

Thời gian trực

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

   

  Cả ngày

T. Quang  

T. Hùng

T. Hòa   

T.Quang  

T. Vinh    

T.Vinh

T.Hùng

T. Hòa  

T.Hùng 

T.Vinh   

T. Quang  

T.Hòa

         Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

        * Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

         - Toàn thể CB,GV,NV;                                                                 (Đã ký)

         -  Lưu VT.                                                                                Cao Vũ Mưu

1 2 3 4 5  ...