image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 2431
  • Trong tuần: 17 828
  • Tất cả: 10681418
Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 9/2015

 CÔNG ĐOÀN GD BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Số:        / KH - CĐTHPTĐX                                         Đồng Xoài, ngày  9 tháng 9  năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 THÁNG 9/ 2015

I. Đánh giá hoạt động tháng 8/2015

1. Công tác tổ chức

- Họp BCH Công đoàn triển khai KH tháng 8/2015.

- Kí hợp đồng với 2 căng tin, hợp đồng bán bánh mì năm học 2015 - 2016, hợp đồng giữ xe từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2017 - 2018.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công Lễ tựu trường và tuyên dương khen thưởng GV, HS đạt huy chương trong kỳ thi Olympic cấp tỉnh, HS đỗ Thủ khoa các khối ĐH, thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, HS đạt điểm cao trong  kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10…

- Chuẩn bị các văn bản Hội nghị CBCCVC, Hội nghị công đoàn. (Đ/c Sáng).

2. Công tác thi đua:

            - Các đoàn viên GV tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn, tăng cường bồi dưỡng HSG  theo kế hoạch của trường.

- Các đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của ngành, địa phương. 

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB - GV - NV:

- BCHCĐ cùng các tổ công đoàn động viên, thăm hỏi CB-GV-NV khi sinh, ốm đau, việc hiếu, hỉ.

- Tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để CB - GV - NV được vay vốn làm kinh tế gia đình.

- Lập Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu và khen thưởng cho các cháu là con của CB,GV,NV  đạt thành tích trong học tập năm học 2014 - 2015. (Đ/c Ngân).

4. Công tác tài chính: Đ/c Hiền, đ/c Nhung

- Hoàn thành đối chiếu và chốt quỹ Phúc lợi, quỹ công đoàn để báo cáo HNCBCCVC .

- Soạn Quy chế chi tiêu quỹ Công đoàn năm học 2015 - 2016.

5. Công tác Thanh tra:

            Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2014 - 2015.

            (Đ/c Phương Thanh).

6. Công tác phát triển Đảng:           

            Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi ủy.

II. Kế hoạch hoạt động tháng 9/2015:

1. Công tác tổ chức

- Họp BCH Công đoàn triển khai KH tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Công tác chuẩn bị Hội nghị Công đoàn:

+ Chuẩn bị các báo cáo:

. Báo cáo TK hoạt động CĐ năm học 2014 - 2015 và Phương hướng hoạt động CĐ NK 2015 - 2016, các văn bản HN: Cô Sáng

 . Báo cáo thu chi quỹ Phúc lợi và Quỹ CĐ : cô Hiền.

 . Báo cáo công tác UBKT:  Cô Ngân

 . Báo cáo tổng kết hoạt động Ban TTND năm học  2014 - 2015 và Phương hướng hoạt động năm học  2015 - 2016:  Cô Phương Thanh.

+ Trang trí, âm thanh, loa đài: Thầy Tiến  

+ Chuẩn bị nước uống cho CB - GV - NV, lau dọn Hội trường: Cô Duyên PV

- Chuẩn bị tổ chức Tết trung thu cho các cháu là con, cháu của CB - GV - NV:

+ Lên kế hoạch tổ chức, xin ý kiến lãnh đạo trường, thông qua BCHCĐ: Cô Ngân - Trưởng Ban nữ công.

+ Lập danh sách các cháu là con, cháu của CB - GV - NV để phát quà , thu giấy khen photo của các cháu có thành tích trong học tập năm học 2014 - 2015, lập danh sách phát thưởng, hoàn thành hồ sơ quyết toán: Cô Nhung, cô Hiền

+ Chuẩn bị quà, tiền, chi phí tổ chức: Cô Nhung, cô Dung.

- Hướng dẫn các tổ CM, tổ Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCCVC,Hội nghị công đoàn cấp tổ (Đ/c Sáng).

- Tổ chức HN Công đoàn, cùng Nhà trường tổ chức HNCBCCVC năm học 2015 - 2016.

- Các thành viên BCH CĐ, các TT Công đoàn phối hợp với Đoàn TN tổ chức Tết Trung thu cho các cháu là con, cháu của CB - GV - NV.

                Dự kiến tổ chức: Chiều Thứ 7, ngày 26  tháng 9 năm 2015

                                    (Tức ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi )

 

2. Phong trào thi đua và các hoạt động

a. Phong trào thi đua:

            - Soạn Biểu điểm thi đua xin ý kiến toàn thể CB,GV,NV, chuẩn bị hồ sơ đăng kí thi đua KT năm học 2015 - 2016 (Đ/c Tiến).

- Vận động công đoàn viên duy trì tốt nề nếp chuyên môn, tăng cường bồi dưỡng HSG  theo kế hoạch của trường.

            - Các đoàn viên giáo viên giảng dạy, luyện thi cho học sinh theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

            - Vận động công đoàn viên Đăng kí các danh hiệu, chỉ tiêu thi đua năm học 2015 - 2016.

            b. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước

              Các đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của trường, của ngành, của địa phương.  

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB - GV - NV:

- BCHCĐ cùng các tổ công đoàn động viên, thăm hỏi CB-GV-NV khi sinh, ốm đau, việc hiếu, hỉ. Tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để CB - GV - NV được vay vốn làm kinh tế gia đình.

 4. Công tác phát triển Đảng:          

            Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi ủy.

                  T.M CHI BỘ                                                                  T.M BCHCĐ

                          BÍ THƯ                                                                        CHỦ TỊCH

                           (Đã ký)                                                                          (Đã ký) 

 

              Trần Quang Đông                                                                Trần Thị Sáng