image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 14 206
  • Tất cả: 10623181
Kế hoạch tuần 8 (Từ ngày 23/10 - 28/10/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Đồng Xoài, ngày 21 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8

 (Từ ngày 23/10 - 28/10/2023)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 7

  * Ưu điểm

  - Tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục theo PCCM, TKB.

  - Các tổ tích cực bồi dưỡng HSG.

  - Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023)

  * Hạn chế

 - Vẫn còn nhiều học sinh đi học trễ, tập trung ở các lớp 12D6,12D5,12D4 ; Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số học sinh chưa tốt (HS mang đồ ăn nước ngọt vào lớp 12D6,12D3,10TN2, HS đánh cầu lông trong nhà đa năng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường…); Đề nghị GVCN các lớp quan tâm nhắc nhở, giáo dục học sinh. Đoàn trường, ban nề nếp tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh. Đoàn trường đưa vào đánh giá, xếp loại Đoàn viên đối với những học sinh nhiều lần cố tình vi phạm nội quy.

- Một số học sinh trong giờ học Thể dục vào nhà đa năng nhưng không có sự quản lý của giáo viên. Đề nghị GVBM Thể dục quản lý tốt, giáo dục, nhắc nhở học sinh trong giờ dạy của mình. Ban nề nếp kiểm tra, ghi nhận nề nếp dạy - học của GV, HS và báo cáo BGH.

           II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8  

           1. Toàn trường dạy - học theo PCCM và TKB mới.  

           2. Thứ 2, ngày 23/10/2023

- Từ 6h50: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. GVCN phân công HS lấy ghế ngồi cho lớp. Lớp trực chào cờ 12D3.

+ Đoàn trường triển khai kế hoạch của Đoàn.  

+ CSGT tỉnh Bình Phước, Hon đa Bình Phúc tuyên truyền “An toàn giao thông”

- Từ tiết 2: Toàn trường dạy - học theo TKB.

          3. Từ 15h30 thứ 4, ngày 25/10/2023

                Họp Chi bộ tại phòng họp lầu 6. Đ/c Tiến chuẩn bị nội dung; Các đồng chí không bồi dưỡng HSG dự họp.

4. Trong tuần

- Các môn TD,QP, HĐTN HN, Tin học, Công nghệ, nội dung GD địa phương: giáo viên tự kiểm tra theo tiết học từ ngày 23/10 - 28/10/2023. 

- PHT Tiến và các TT CM: bàn giao phòng bộ môn.

- Các đồng chí được phân công: Tập hợp hồ sơ KĐCL GD báo cáo Hiệu trưởng .

           III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. BGH: Thực hiện các nhiệm vụ và trực theo lịch phân công

* Lịch trực của BGH

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Đạt

T.Tiến   

C.Sáng     

C. Sáng

T. Tiến

T. Đạt  

T.Tiến  

C.Sáng     

 T.Đạt  

T. Đạt    

C.Sáng    

T. Tiến 

            2. Tổ CM

- Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi HSG cấp tỉnh.

- Tổ trưởng chuyên môn: nộp ma trận, đề cương kiểm tra đánh giá giữa kì 1; Giáo viên nộp đề và đáp án (niêm phong) về PHT Đạt trước ngày 25/10/2023.

- GVBM: Tiếp tục tạo điều kiện, động viên những HS trong đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh để các em tập trung ôn luyện đạt kết quả tốt nhất.

- Môn Tin: Thầy Phương, cô Cúc hoàn thành hồ sơ thi nghề nộp Sở trước 30/10/2023.

- Các tổ Lý-CN, Hoá, Sinh, Anh hoàn thành hồ sơ phòng bộ môn chuẩn bị kiểm định CLGD.

3. Tổ Văn phòng  

- Tiếp tục tập hợp hồ sơ công tác KĐCL GD theo phân công

- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra giữa kỳ theo kế hoạch.

           -  Cô Bỗng: Hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành trước 25/10/2023.

          4. GVCN

- Quan tâm bám sát lớp, Kiểm tra, đôn đốc HS:

+ Thực hiện nghiêm túc nề nếp, tác phong, giữ gìn vệ sinh trường, lớp, tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động.

          + Ôn tập để kiểm tra giữa kỳ đạt kết quả cao.

          - Hoàn thành hồ sơ cho HS (GVCN khối 10 và 12) HT đã chỉ đạo trong kế hoạch tuần 7.            

5. Các đoàn thể, bộ phận

* Đoàn trường

 - Hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

 - Lên kế hoạch tổ chức lớp tìm hiểu về Đoàn đợt I, năm học 2023 - 2024.

 - Tiếp tục đẩy mạnh cài đặt AP Thanh niên Việt Nam, thi tìm hiểu NQ ĐH Đoàn toàn quốc.

 - Đôn đốc, kiểm tra ĐV,TN tham gia cuộc thi “ Chung tay vì ATGT” trên mạng XH CVNET.                                                                                                    

* Công đoàn

 - Thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh - ATTP của hai căn tin theo kế hoạch.

 - Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2023.

 - Công Đoàn, Hội CTĐ thông báo căn tin chuẩn bị hồ sơ ATTP để kiểm tra.  

 * Ban nề nếp

 - Kiểm tra, ghi nhận nề nếp GV, HS gửi báo cáo vào cuối mỗi buổi học.

 - Trực theo lịch (Riêng sáng thứ 2 giờ Chào cờ Ban nề nếp đều phải có mặt).

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Hùng

T. Quang

T. Hòa  

T. Cường

T.Hùng

T. Bin

T.Hùng

T.Cường

T.Hòa

T.Bin

T. Hòa  

T. Quang

T. Bin

           * Bộ phận phục vụ   

 Dọn vệ sinh sạch sẽ tất cả khu vực theo phân công, không để phải nhắc nhở.

 Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

          * Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

           - Toàn thể CB,GV,NV;                                                               (Đã ký)

            -  Lưu VT.                                                                               Cao Vũ Mưu

1 2