image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 14 490
  • Tất cả: 10623465
Kế hoạch tuần 6 (Từ ngày 09/10 - 14/102023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Đồng Xoài, ngày 07  tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 6

 (Từ ngày 09/10 - 14/102023)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 5

 * Ưu điểm

 - Tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục theo PCCM, TKB.

 - Phối hợp với Sở GD tổ chức thành công Lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

 - BGH đã kiểm tra sổ đầu bài khối 10.

 - Các tổ tích cực bồi dưỡng HSG.

  * Hạn chế

 - Một số HS học Thể dục không mang giày: 10D5 19 HS, 10D3 5 HS,10D6 5HS ,11TN3 9HS; HS sử dụng điện thoại trong giờ học không phải để học tập. Đề nghị GVBM tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở. GVCN đôn đốc, GD học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường đã ban hành.   

   Học sinh đi học trễ tập trung ở các lớp: 12D2,12D4,12D6. Đề nghị GVCN tiêp tục quan tâm, có biện pháp giáo dục HS. BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

- Vẫn còn một vài giáo viên vào trễ giờ do nhầm TKB. Các Tổ trưởng đôn đốc, nhắc nhở tổ viên. BGH tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 6  

           1. Toàn trường dạy - học theo PCCM và TKB

           2. Thứ 2, ngày 09/10/2023

- Từ 6h50: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. GVCN phân công HS lấy ghế ngồi cho lớp. Lớp trực chào cờ 12D1.

+ Đoàn trường triển khai kế hoạch của Đoàn.

+ Công an tỉnh Bình Phước tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

- Từ tiết 2: Toàn trường dạy - học theo TKB.

          3. Thứ năm, ngày 12/10/2023

          - Từ 8h00: Hiệu trưởng, Phó HT, Giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật không có giờ dự Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tại Hội trường Trung tâm chính trị thành phố.

          - Từ 15h30 - 17h05: Tổ chức hướng nghiệp, TS cho HS khối 12 theo VB của Sở GD.

Đoàn trường ổn định học sinh. GVCN thông báo học sinh.    

          4. Từ 14h00, thứ 7, ngày 14/10/2023: Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2024 (Theo KH của Đoàn TN).

          5. Đoàn trường, GVCN lưu ý triển khai cho học sinh tham gia cuộc thi trắc nghiệm

“Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet theo VB 3344 ngày 5/10/2023 của Sở GD - ĐT.

6. Trong tuần: Các đồng chí được phân công hoàn thành tập hợp minh chứng chuẩn bị cho công tác KĐCL GD. Hoàn thành tập hợp hồ sơ trước ngày 15/10/2023.

           III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. BGH: Thực hiện các nhiệm vụ và trực theo lịch phân công

          * Lịch trực của BGH

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Đạt

T.Tiến   

C.Sáng     

C. Sáng

T. Tiến

T. Đạt  

T.Tiến  

C.Sáng     

 T.Đạt  

T. Đạt    

C.Sáng    

T. Tiến 

 

 

         2. Tổ CM

- Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi HSG cấp tỉnh.

- TT nhắc nhở giáo viên dạy bù, kiểm tra thường xuyên đúng kế hoạch đề ra trước khi kiểm tra, đánh giá giữa kì.

- Tổ Sử - Địa- GD KT &PL (Cô Liên): Hoàn thành xây dựng KH pháp chế, KH tuyên truyền phổ biến GD pháp luật năm học 2023 - 2024 nộp về Sở GD và triển khai, thực hiện tại trường.

3. Tổ Văn phòng  

- Chuẩn bị hồ sơ công tác KĐCL GD theo phân công

           - Nhập đầy đủ thông tin phụ cấp lương của CB,GV,NV trên cơ sở dữ liệu ngành

          - Chuẩn bị cho công tác kiểm tra giữa kỳ.  

4. GVCN

           - Kiểm tra, đôn đốc HS thực hiện nghiêm túc nề nếp, tác phong, giữ gìn vệ sinh trường, lớp.

          - Tăng cường giáo dục KNS; Tuyên truyền, GD học sinh chấp hành pháp luật, Luật ATGT, kiến thức về phòng cháy chữa cháy.  

- Nộp bản cam kết chấp hành Luật GT có đủ chữ ký CMHS, HS, GVCN về Đoàn trường.             

          5. Các đoàn thể, bộ phận

* Đoàn trường

- Tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2024.

-  Hoàn thiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10.

- Thu bản cam kết chấp hành Luật GT của các lớp để gửi về Công an Thành phố.

* Công đoàn

-  Hoàn thiện biểu điểm thi đua trình Hiệu trưởng ký ban hành thực hiện.

-  Ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10/2023.

 * Ban nề nếp

 - Kiểm tra nề nếp HS, việc thực hiện vệ sinh khu vực của các lớp;

 - Kiểm tra, ghi nhận nề nếp GV, gửi cùng báo cáo sĩ số, nề nếp HS vào cuối mỗi buổi học.

 - Trực theo lịch (Riêng sáng thứ 2 giờ Chào cờ Ban nề nếp đều phải có mặt).

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Hùng

T. Quang

T. Hòa  

T. Cường

T.Hùng

T. Bin

T.Hùng

T.Cường

T.Hòa

T.Bin

T. Hòa  

T. Quang

T. Bin

           * Bộ phận phục vụ   

 - Dọn vệ sinh sạch sẽ tất cả khu vực theo phân công, không để phải nhắc nhở.

 Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

         * Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

          - Toàn thể CB,GV,NV;                                                               (Đã ký)

           -  Lưu VT.                                                                               Cao Vũ Mưu

1 2