image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 4911
  • Trong tuần: 20 340
  • Tất cả: 10493355
Kế hoạch tuần 4 (Từ ngày 25/9 - 30/9/2023)

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Đồng Xoài, ngày 23 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4  

 (Từ ngày 25/9 - 30/9/2023)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 3

 * Ưu điểm

 - Tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục theo PCCM, TKB.

 - Tổ chức thành công cuộc họp BGH với GVCN, Ban đại diện CMHS; Họp CMHS toàn trường. Toàn thể CMHS dự họp nhất trí với kế hoạch của nhà trường.

 - Các tổ tích cực bồi dưỡng HSG.  

 * Hạn chế

   Các lớp vệ sinh ở vị trí có bồn cây chưa sạch vẫn còn lá cây, rác và cỏ. Một số lớp không tắt điện, quạt trong giờ chào cờ. Học sinh mang đồ ăn vào lớp nhiều ở khối 10. Học sinh tiết chào cờ không đội mũ còn nhiều.

   Đề nghị GVCN quan tâm nhắc nhở, giáo dục ý thức HS. BGH, Đoàn trường, Ban nề nếp kiểm tra, chấn chỉnh.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4  

           1. Toàn trường dạy - học theo PCCM và TKB mới.

           2. Thứ 2, ngày 25/9/2023

- Từ 6h50’: Chào cờ đầu tuần. Thành phần: BGH, Đoàn TN, Ban nề nếp; GVCN và HS toàn trường. GVCN phân công HS đến sớm lấy ghế ngồi cho lớp. Lớp trực chào cờ 12A4.

+ Đoàn trường triển khai kế hoạch của Đoàn.

- Từ tiết 2: Toàn trường dạy - học theo TKB.

          3. Từ 15h45, thứ tư, ngày 27/9/2023: Họp Chi bộ tại phòng họp Lầu 6. Đ/c Tiến chuẩn bị nội dung họp (Do các tổ đề nghị họp trễ để tranh thủ bồi dưỡng HSG).  

           4. Từ 18h00, thứ 5, ngày 28/9/2023

             Tổ chức “ Lễ hội Trung thu” cho con CB,GV,NV. Quý thầy, cô sắp xếp đưa các con tham dự đông đủ. Các đồng chí được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ để tổ chức đêm Trung thu cho các con thật vui vẻ, ấm áp, ý nghĩa.

5. Từ 7h30, thứ 6, ngày 29/9/2023: Hội nghị viên chức và hội nghị công đoàn theo kế hoạch. Toàn trường nghỉ dạy - học. (Riêng HSG, các tổ có thể bố trí bồi dưỡng buổi chiều).   

6. Thứ 7, ngày 30/9/2023

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại (năm học 2022 - 2023) đối với HS chuyển đến và đối với môn học tự chọn khối 10 theo kế hoạch đã ban hành.

- GV các tổ được cử tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học) thực hiện theo kế hoạch của Sở (đã gửi email toàn trường ngày 19/9/2023) . Tổ CM bố trí dạy thay.  

- Tiết 5: HS được phân công phụ trách thiết bị phòng học tập trung tại phòng họp (Lầu 6) để thầy PHT Tiến hướng dẫn sử dụng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. BGH: Thực hiện các nhiệm vụ và trực theo lịch phân công

          - PHT Sáng: Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm tra công tác tổ chức để báo cáo về Sở; Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị hội nghị viên chức cấp trường. Kiểm tra, ký duyệt sổ đầu bài khối 10. Xây dựng dự thảo KH tháng 10/2023.   

- PHT Đạt: Triển khai thực hiện KH kiểm tra, đánh gíá lại HS chuyển đến (theo KH) .

          - PHT Tiến: Tiếp tục tập trung chuẩn bị hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.  

           * Lịch trực của BGH

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Đạt

T.Tiến   

C.Sáng     

C. Sáng

T. Tiến

T. Đạt  

T.Tiến  

C.Sáng     

 T.Đạt  

T. Đạt    

C.Sáng    

T. Tiến 

 

          2. Tổ CM

- Tổ trưởng nộp về PHT Đạt: Danh sách HSG cả 3 khối trong ngày 25/9/2023; Báo cáo CM tháng 9/2023 và Thu bài kiểm tra HSG của HS, bản nhận xét bài kiểm tra và các chuyên đề dạy HSG của GV, nộp trước ngày 01/10/2023.

- GV được phân công tham gia tập huấn Kiểm tra đánh giá theo kế hoạch của Sở. Tổ chuyên môn bố trí dạy thay.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, đánh giá lại (năm học 2022 - 2023) đối với HS chuyển đến và đối với môn học tự chọn khối 10.

- Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng HSG để chuẩn bị thi HSG cấp tỉnh.

3. Tổ Văn phòng  

- Chuẩn bị hồ sơ cho Hội nghị viên chức, hội nghị công đoàn cấp trường;

- Hoàn thiện hồ sơ công tác tổ chức CB để gửi về Sở trong ngày thứ 2 (25/9/2023).

4. GVCN

           Tiếp tục quan tâm bám sát lớp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc HS thực hiện nghiêm túc nề nếp, tác phong, giữ gìn vệ sinh trường, lớp.                

          5. Các đoàn thể, bộ phận

* Đoàn trường

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra nề nếp, tác phong HS.

- Phân công lịch lao động vệ sinh các lớp xếp thứ hạng cuối.

- Chuẩn bị hồ sơ Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 - 2024.

* Công đoàn

- Tổ chức “Lễ hội Trung thu” cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên.

-  Phối hợp với nhà trường hoàn thiện hồ sơ cho hội nghị viên chức, công đoàn.

 * Ban nề nếp

 - Tăng cường kiểm tra nề nếp, việc thực hiện vệ sinh khu vực của các lớp; Lập danh sách HS vi phạm nội quy, gửi Đoàn trường lên lịch lao động trực phạt.

- Trực theo lịch phân công

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

T. Hòa

T. Quang

T. Cường

T. Hùng

T. Quang

T.Bin

T.Hùng

T.Hòa

T.Cường

T.Hòa

T.Bin

T.Quang

T.Hòa

T.Bin

T.Hùng

T. Cường

T. Quang

T. Bin

           * Bộ phận phục vụ   

 Dọn vệ sinh sạch sẽ tất cả khu vực theo phân công, không để phải nhắc nhở.

 Dọn phòng họp sạch sẽ và chuẩn bị nước uống cho hội nghị.  

 Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

         * Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

          - Toàn thể CB,GV,NV;                                                               (Đã ký)

           -  Lưu VT.                                                                               Cao Vũ Mưu

1 2