image banner
TẬP THỂ CB-GV-NV TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM "ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC,ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA CMHS VÀ HỌC SINH"


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 4727
  • Trong tuần: 20 156
  • Tất cả: 10493171
Kế hoạch tuần 17 (Từ ngày 25/12 - 30/12/2023)

 

      SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Đồng Xoài, ngày 23 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17

 (Từ ngày 25/12 - 30/12/2023)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 16

 * Ưu điểm

- Tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục theo PCCM, TKB.

- Hoàn thành hồ sơ sáng kiến nộp Sở.

- Đoàn trường tích cực tuyên truyền chủ đề tháng 12: kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

- Tổ Ngữ văn thực hiện chương trình ngoại khóa với chủ đề “ Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

* Hạn chế  

- Một số GV đi trễ trong tiết chào cờ (GVCN) và tiết dạy cần khắc phục, không để nhắc nhở.

- Học sinh xuống chào cờ trễ, vệ sinh chậm, ăn quà trong lớp (đã nhắc trong nhóm zalo GVCN).                                                 

 GVCN kiểm tra, giáo dục HS. Đoàn trường, Ban nề nếp tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh.

- HS không mặc đúng trang phục Thể dục: GVBM Thể dục, GD Quốc phòng kiểm tra, chấn chỉnh học sinh trong giờ dạy, phối hợp GVCN để giáo dục HS chấp hành nghiêm nội quy.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17     

           1. Kiểm tra học kỳ I theo lịch từ thứ 2 (25/12/2023) đến hết ngày thứ 4 (27/12/2023)

          - Buổi sáng: Khối 11,12 kiểm tra , khối 10 nghỉ ở nhà ôn bài.

          - Buổi chiều: Khối 10 kiểm tra, khối 11,12 nghỉ ở nhà ôn bài.

          - CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ coi, chấm kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

            Lịch coi thi buổi sáng có điều chỉnh: Quý thầy, cô có mặt lúc 6h35.

           2. Dự kiến chiều thứ 4, ngày 27/12/2023

             - Từ 16h45: Họp xét nâng lương trước thời hạn cho GV,NV năm 2024.

             - Thành phần: BGH, CTCĐ, Thư ký Hội đồng, các GV,NV trong danh sách tổ đề nghị xét nâng lương trước thời hạn

              - Địa điểm: Hội trường         

           3. Từ thứ 5, ngày 28/12/2023

            - Toàn trường dạy học theo PCCM và TKB.

            - GV trả, sửa bài kiểm tra chi tiết cho học sinh.

           4. Thứ 6, ngày 29/12/2023: HS nộp sản phẩm dự thi KHKT gặp thầy Hùng tại phòng nề nếp.

           5. Tiết 5, thứ 7, ngày 30/12/2023

Các chi đoàn tổ chức kết nạp Đoàn viên mới. Trang phục: học sinh toàn trường mặc áo đoàn thanh niên. Đoàn trường kiểm tra việc thực hiện của các chi đoàn, có nhận xét cụ thể.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

           1. BGH

- Kiểm tra, ký duyệt sổ đầu bải tháng 12/2023.

- Thực hiện các nhiệm vụ và trực theo lịch phân công

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thầy Đạt

Thầy Tiến

Cô Sáng

Sáng

Thầy Tiến

Thầy Đạt

Thầy Tiến

Cô Sáng

Thầy Đạt

Thầy Đạt

Cô Sáng

Thầy Tiến

 

 

2. Tổ CM

- Tổ trưởng hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ HKI, nộp về PHT Sáng trước ngày 26/12/2023.

- Tổ trưởng, tổ phó CM: Tự kiểm tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ của tổ, của GV trên Website, gửi báo cáo tự kiểm tra về cô Sáng trước ngày 29/12/2023. Nhà trường sẽ kiểm tra trong tuần sau.  

- Tổ trưởng CM, Tổ trưởng Công đoàn: Hoàn thành báo cáo số liệu thi đua tháng 12 gửi về cô Dung trước ngày 30/12/2023.

- GVBM: Chấm, trả và sửa bài chi tiết cho học sinh, Hoàn thành các cột điểm. Kiểm tra bù cho những học sinh còn thiếu điểm trong học kì 1.

- Giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng mô đun 4,5,9, các môn kiêm nhiệm theo VB chỉ đạo, danh sách của Sở.   

3. Tổ Văn phòng  

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác kiểm tra học kỳ I.

          4. GVCN

- Thông báo với học sinh, CMHS về lịch kiểm tra HKI, nhắc nhở HS đi kiểm tra đúng giờ, tác phong nghiêm túc.  

- Triển khai quy chế kiểm tra HK cho học sinh, nhắc nhở HS tuyệt đối không vi phạm quy chế ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại cả học kỳ.  

- Giáo dục, nhắc nhở học sinh ý thức chấp hành pháp luật nghiêm cấm đốt pháo, tàng trữ, mua bán các chất gây cháy nổ; chấp hành Luật giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.         

5. Các đoàn thể, bộ phận

* Công đoàn

- Hoàn thành nhập số liệu thi đua GV,NV đến tháng 12/2023.

* Đoàn trường

- Nộp bài dự thi “An toàn giao thông” về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hoàn thành hồ sơ kết nạp đoàn viên mới, ban hành hướng dẫn kết nạp đoàn viên.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kết nạp đoàn viên của các chi đoàn.

* Ban nề nếp hoàn thành tốt nhiệm vụ và trực theo lịch.

 - Các đồng chí được phân công theo khu vực các khối tăng cường kiểm tra nề nếp HS, đặc biệt chú ý theo dõi, nắm tình hình HS thời gian ra chơi giữa các giờ, cuối buổi để kịp thời xử lý.

 - Kiểm tra, ghi nhận nề nếp GV, HS gửi báo cáo vào cuối mỗi buổi học.

BUỔI

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

SÁNG

 

Thầy Bin

Thầy Hùng

 

Thầy Quang

Thầy Hùng

Thầy Cường

Thầy Hùng

Thầy Bin

Thầy Hòa

 

Thầy Cường

Thầy Hòa

Thầy Hòa

Thầy Bin

CHIỀU

 

Thầy Quang

Thầy Hòa

 

        * Bộ phận phục vụ   

  Dọn vệ sinh sạch sẽ tất cả khu vực theo phân công, không để phải nhắc nhở.

  Ngoài những công việc trên, khi có việc đột xuất, Nhà trường sẽ thông báo bổ sung qua email, zalo toàn trường.

          * Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

           - Toàn thể CB,GV,NV;                                                               (Đã ký)

            - Website; Lưu VT.                                                               Cao Vũ Mưu

1 2