Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 1322
  • Trong tuần: 21 093
  • Tất cả: 9389819
Lịch thi chọn đổi tuyển tham dự Kỳ thi HSG các môn văn hoá cấp Tỉnh NH 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       

                                                                              Đồng Xoài, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

STT

MÔN THI

BÀI THI SỐ

THỜI GIAN THI

THỜI GIAN LÀM BÀI

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

TOÁN HỌC

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.13

 

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

2

VẬT LÝ

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

HÓA HỌC

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.14

 

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

4

SINH HỌC

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

5

NGỮ VĂN

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.15

 

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

6

LỊCH SỬ

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

7

ĐỊA LÝ

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.16

 

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

8

GDCD

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

9

CÔNG NGHỆ

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.17

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

10

TIẾNG ANH

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P.18

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

11

TIN HỌC

1

07/09/2020

13h45’-16h45’

P. MÁY 1

 

2

08/09/2020

13h45’-16h45’

 

3

09/09/2020

13h45’-16h45’

 

 

 

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ MẶT TẠI TRƯỜNG ĐÚNG 13H30’

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                Nguyễn Hữu Tiến

1 2 3 4 5  ...