Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1251
  • Trong tuần: 17 735
  • Tất cả: 9511745
Kế hoạch tuần 10 năm học 2021 - 2022(Từ ngày 08-13/11/2021)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Đồng Xoài, ngày 6 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

Năm học 2021 – 2022 (từ ngày 08/11-13/11)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 9:

            Ưu điểm:

- Tích cực tuyên tuyền và tăng cường tốt phòng chống Covid-19 bằng nhiều biện pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Dạy và học trực tuyến tích cực.

- Thực hiện kiểm tra giữa kì theo đúng kế hoạch.

- Đ/c Phúc TT tổ Ngữ Văn đạt giải khuyến khích báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh.

Hạn chế:

- Cô Ninh, Cô Kiều chưa hoàn thành modul 2; Cô Nhung, Cô Ninh, Cô Kiều, Cô Duyên chưa hoàn thành modul 3.

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10:

1. Các ngày hành chính trong tuần

            - Trực lãnh đạo theo lịch.

            - Nhân viên thực hiện làm việc theo quy định.

            - Trong tuần C. Sáng, T. Đạt đi học quốc phòng đối tượng 3.

2. Ngày 8/11/2021(Thứ 2):

            Buổi sáng:

- 6h45’ – 6h55’: Chào cờ đầu tuần. Thầy(cô) giáo chủ nhiệm các lớp trình chiếu cờ tổ quốc gửi link cho nhóm lớp. Học sinh nghiêm trang hát quốc cá chào cờ đầu tuần

            - 6h55’ – 7h5’: GVCN trình chiếu video thực hiện kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(Lớp 12D3 thực hiện).

            -  7h5’ – 7h30’: T. Tiến thực hiện HN,NGLL: Triển khai Sáng tạo KHKT cho GV, HS.

- 7h30’ – 7h40’: GVCN sinh hoạt lớp.

3. Trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7:

            - Kiểm tra giữa kì các môn: Toán học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Tin, GDQP

III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN:

1. BGH và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19:

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc các hoạt động trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm việc phòng chống covid 19 thực hiện theo kế hoạch.

- Dự giờ kiểm tra một số giờ kiểm tra của các giáo viên trong toàn trường.

2. Tổ Văn phòng, bộ phận giáo vụ, GV trực văn phòng:

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính.

- Cô Hòa nhập điểm của giáo viên gửi về lên Vnedu, thống kê gửi điểm trong ngày 8/11.

3. Các tổ CM-GVBM:

- TT, TPCM kiểm tra việc tạo đề, đưa đề cương của các giáo viên trong tổ.

- Giáo viên các tổ kiểm tra giữa kì theo đúng kế hoạch.

- GVBM nộp điểm theo đúng quy định.

- TT nhắc nhở yêu cầu GV hoàn thành modul 2,3 trước ngày 8/11 theo đúng quy định, không để Sở GD&ĐT nhắc nữa.

- TT nhắc GVBM tạo kì thi đủ 4 mã sẽ có các hoán vị; nếu tạo bài kiểm tra thì phải trộn đều tất cả các code trong bài kiểm tra.

- TT lên kế hoạch xét sáng kiến cấp tổ trước ngày 09/11. Họp xét sáng kiến cấp tổ trong tuần 11.

4. GVCN:

- Kiểm tra điểm danh sĩ số hằng ngày, nắm bắt tình hình học tập của các em học sinh.

- Trao đổi với thầy cô giáo bộ môn những học sinh có ý thức học tập chưa tốt. Trao đổi với CMHS tìm hiểu nguyên nhân những học sinh vắng học.

- Thực hiện việc báo cáo hàng ngày về Covid theo văn bản của sở GD&ĐT.

5. Đoàn trường, Hội CTĐ và bộ phận Nề nếp:

            - Đoàn trường:

                        + Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt phòng chống Covid.    

            - Bộ phận nề nếp:

                        + Kiểm tra tiết dạy, điểm danh học sinh từng tiết học.

IV. LƯU Ý:

           

+ 6h45’- 6h55’: Chào cờ đầu tuần

+ 6h55’ – 7h05’: Lớp 12D4 kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài gửi về T. Hiệp trước ngày thứ 3 (09/11). Gửi file quay video về C. Sáng trước ngày 13/11.

+ 7h05’ – 7h40’: GVCN sinh hoạt lớp, tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động tri ân thầy, cô nhân ngày 20/11

Ngoài những công việc trên, mỗi cá nhân, bộ phận còn phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc khác, theo những kế hoạch đã được nhà trường ban hành ứng với từng mảng công tác cụ thể.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

         NGUYỄN HUY ĐẠT

1 2 3 4 5  ...