Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1173
  • Trong tuần: 20 944
  • Tất cả: 9389670
Kế hoạch tuần 3 năm học 2021 - 2022(Từ ngày 16-21/08/2021)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Đồng Xoài, ngày 14 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3

Năm học 2021 – 2022 (từ ngày 16/8-21/08)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 2:

            Ưu điểm:

- Tích cực tuyên tuyền và tăng cường tốt phòng chống Covid-19 bằng nhiều biện pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Các tổ tích cực dạy trực tuyến HSG

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3:

1. Các ngày hành chính trong tuần

            - Trực lãnh đạo theo lịch

            - Nhân viên thực hiện làm việc theo quy định

2. Ngày 17/08/2021(Thứ 3):

            - 7h30’:  Thầy Đông chủ trì họp hội đồng xét TS 10 trường THPT Đồng Xoài lần 1. Các cá nhân theo quyết định. 

3. Ngày 19/08/2021(Thứ 5):

            - 7h30’: Học bồi dưỡng chính trị hè; Thành phần: Chi ủy; Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố

4. Ngày 19/08/2021(Thứ 5):

-  Thầy Đông chủ trì họp hội đồng xét TS 10 trường THPT Đồng Xoài lần 2(Thời gian được thông báo sau). Các cá nhân theo quyết định. 

III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN:

1. BGH và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19:

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc các hoạt động trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch phòng chống Covid 19

- PHT phụ trách lên phương án tựu trường và khai giảng trình Hiệu trưởng trước ngày 18/8/2021.

- PHT phụ trách gửi PCCN, PCCM toàn trường năm học 2021 – 2022.

2. Tổ Văn phòng, bộ phận giáo vụ, GV trực văn phòng:

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính.

- Cô Bỗng tham mưu xếp danh sách các lớp 10 năm học 2021 – 2022. Cô Bỗng tham mưu mẫu đơn chọn lớp trình Hiệu trưởng trong sáng ngày 16/8/2021

- Cô Cúc nghiên cứu upload lịch báo giảng lên Vnedu báo cáo PHT Đạt trước ngày 21/08/2021.

- Cô Hòa tham mưu danh sách trúng tuyển (60%) và không trúng tuyển gửi về HT,PHT trong ngày 16/08.

3. Các tổ CM:

- Tuần 4, các tổ CM nộp kế hoạch năm học, các kế hoạch thực hiện trong năm học của TCM và của cá nhân.

- TT, TPCM lên kế hoạch, tăng tốc dạy HSG trong tuần 3 và báo cáo việc dạy HSG tuần 2 từ  09/8-14/08/2021 về PHT Đạt vào hộp thư: hsg.thptdongxoai@gmai.com trước 7h ngày 16/08/2021.

4. GVCN:

- GVCN tuyên truyền đến CMHS, Học sinh thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

5. Đoàn trường, Hội CTĐ và bộ phận Nề nếp:

            - Đoàn trường lên kế hoạch vệ sinh trường lớp đầu năm học mới gửi Hiệu trưởng trước ngày 21/08/2021.

- Thực hiện tuyên truyền học sinh, CMHS phòng chống Covid theo chỉ thị 16 của chính phủ.     

IV. LƯU Ý:

Ngoài những công việc trên, mỗi cá nhân, bộ phận còn phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc khác, theo những kế hoạch đã được nhà trường ban hành ứng với từng mảng công tác cụ thể.

P. HIỆU TRƯỞNG

1 2 3 4 5  ...