Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1084
  • Trong tuần: 20 855
  • Tất cả: 9389581
Kế hoạch tuần 2 năm học 2021 - 2022(Từ ngày 09-14/08/2021)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Đồng Xoài, ngày 07 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2

Năm học 2021 – 2022 (từ ngày 09/8-14/08)

 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC TUẦN 1:

            Ưu điểm:

- Tích cực tuyên tuyền và tăng cường tốt phòng chống Covid-19 bằng nhiều biện pháp theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Các tổ tích cực dạy trực tuyến HSG

II. LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2:

1. Các ngày hành chính trong tuần

            - Trực lãnh đạo theo lịch

            - Nhân viên thực hiện làm việc theo quy định

2. Ngày 09/08/2021(Thứ 2):

            - 7h30’:  Hiệu trưởng họp với tổ Văn phòng . Thành phần: Thành viên tổ Văn phòng và bộ phận hỗ trợ. Địa điểm: Phòng truyền thống 

3. Ngày 12/08/2021(Thứ 5):

            - 7h30’:  Họp BGH với Chủ tịch công đoàn, Bí thư và Phó Bí thư đoàn TN, Chủ tịch hội CTĐ và các thành viên tổ VP.

III. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA CÁC BỘ PHẬN, CÁ NHÂN:

1. BGH và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19:

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc các hoạt động trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch phòng chống Covid 19

2. Tổ Văn phòng, bộ phận giáo vụ, GV trực văn phòng:

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính.

- Sáng 12/08: Cô Bỗng tham mưu xếp danh sách các lớp 11,12 năm học 2021 – 2022. Chuẩn bị đơn xin chuyển ban chuyển lớp gửi cho GVCN trong sáng ngày 1309/08.

3. Các tổ CM:

- TT, TPCM lên kế hoạch, tăng tốc dạy HSG trong tuần 2 và báo cáo việc dạy HSG tuần 1 từ  02/8-07/08/2021 về PHT Đạt vào hộp thư: hsg.thptdongxoai@gmai.com trước 7h ngày 09/08/2021.

4. GVCN:

- GVCN tuyên truyền đến CMHS, Học sinh thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

- GVCN gửi phiếu xin chuyển ban, chuyển lớp cho CMHS, HS. CMHS,HS có nguyện vọng chuyển ban, chuyển lớp thì ghi vào phiếu có chữ ký chụp hình ảnh gửi về GVCN. GVCN tổng tổng hợp và gửi biên bản (mail) về cô Bỗng trong sáng10/8 để nhà trường xem xét.

5. Đoàn trường, Hội CTĐ và bộ phận Nề nếp:

            - Đoàn trường lên kế hoạch vệ sinh trường lớp đầu năm học mới.

- Thực hiện tuyên truyền học sinh, CMHS phòng chống Covid theo chỉ thị 16 của chính phủ.     

IV. LƯU Ý:                   

Ngoài những công việc trên, mỗi cá nhân, bộ phận còn phải thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc khác, theo những kế hoạch đã được nhà trường ban hành ứng với từng mảng công tác cụ thể.

P. HIỆU TRƯỞNG

1 2 3 4 5  ...